Η Quality Fruit Wines αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω  της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Quality Fruit Wines έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της, την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας και να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε υποχρέωση μας να ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα παρακάτω θέματα. 

Η ιστοσελίδα  www.qualitywines.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (e-shop), της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο "Quality Fruit Wines" ιδιοκτησίας Ντανιέλ  Απικιάν (ΑΦΜ: 054461080 – Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας) με έδρα Σαπφούς 11, Καλλιθέα  Τ.Κ. 17676. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.qualitywines.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Επομένως, εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, αλλιώς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα πλήρη και ορθά σας στοιχεία. 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας της εκ μέρους σας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. 

Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε δώσει (π.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος, κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά. Η εταιρεία μας συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Quality Fruit Wines και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα της πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας. Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997.

 

 

Σε κάθε περίπτωση  τα στοιχεία σας διατηρούνται από την εταιρεία μας μόνον για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Quality Fruit Wines ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές σας μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας. 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε τρίτους και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας, με εξαίρεση: 

i) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας από τις συνεργαζόμενες με εμάς μεταφορικές εταιρείες.

 

Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης - καταναλωτής - μέλος της Quality Fruit Wines θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλεια του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης, συνιστάται η αλλαγή του κωδικού χρήστη (password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη - καταναλωτή - μέλους της Quality Fruit Wines. Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει, από υπαλλήλους της εταιρείας μας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ 

H www.qualitywines.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Quality Fruit Wines. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Quality Fruit Wines και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Quality

Fruit Wines ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Quality Fruit Wines ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.qualitywines.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Quality Fruit Wines ή/και του www.qualitywines.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς νόμους.

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  ΤΡΙΤΩΝ  ΜΕΡΩΝ 

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας.

 

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια  τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους: 

α) στις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Quality Fruit Wines πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή). 

Β) κατεστραμμένα κατά την μεταφορά. (ΜΟΝΟΝ κατόπιν έγγραφης αναφοράς στο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο και επιτόπου αξιολόγησης - επιβεβαίωσης από το προσωπικό της μεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση). 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να παραταθεί πέραν των τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

 

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειμένου να τα παραλάβετε χωρίς φθορές. Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα το προϊόν από την εταιρεία μας. 

Μπορείτε να μας ενημερώσετε άμεσα μέσω e-mail στο qualityfruitwines@gmail.com η τηλεφωνικώς στο 213-0047764, γνωστοποιώντας μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν. Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας αποσταλεί νέο προϊόν θα σας αποστείλουμε άμεσα μήνυμα με την επιβεβαίωση της νέας παραγγελίας σας.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

Ολοκλήρωση παραγγελίας: 

Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το παραστατικό της αγοράς και σας αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης. 

Σε περίπτωση λανθασμένης τιμής στο site θα ενημερωθείτε πριν την αποστολή της παραγγελίας για την σωστή τιμή και μπορείτε ή να δεχτείτε την καινούργια τιμή και να αποστείλουμε την παραγγελία σας ή να κάνετε ακύρωση αυτής. 

Οι αποστολές των παραγγελιών σας πραγματοποιούνται με την υπηρεσία  της ΕΛΤΑ courier στην ΕΛΛΑΔΑ.

Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλ/κως στο 0030 - 2130047764 η μέσω e-mail στο qualityfruitwines@gmail.com 

Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν για online αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Για αγορές από το φυσικό μας κατάστημα εξαιρούνται και αφαιρούνται οι επιπλέον χρεώσεις βάρους, μεταφορικών και αντικαταβολής.

 

Ημέρες και ώρες παράδοσης: 

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 5.00 μμ.

 

Παραλαβή προϊόντων από το κατάστημα: 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί η δεν είναι διαθέσιμο: 

Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα προϊόν έχει καταργηθεί η δεν είναι διαθέσιμο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. 

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: 

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Πίσω» που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελιάς. 

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 213-0047764 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. 

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο τηλ. 213-0047764, η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο qualityfruitwines@gmail.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ :*

 

Alpha Bank:  ΙΒΑΝ : GR29 0140 1160 1160 0200 2016 909 

Eurobank: IBAN : GR73 0260 2550 0003 6020 0783 418 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΙΒΑΝ : GR59 0110 1530 0000 1536 1271 859 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ : GR33 0172 0700 0050 7002 0646 965

 

Αποστολή από την μεταφορική εταιρεία κατόπιν ηλεκτρονικής η τηλεφωνικής επιβεβαίωσης. 

*Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης της Μεταφορικής Εταιρείας, ενδεχομένως να υπάρξει διαφοροποίηση των εξόδων μεταφοράς όπου θα ενημερωθείτε  τηλεφωνικώς για την επιβεβαίωση και εκτέλεση της παραγγελίας. 

 

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ: Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και είναι ΔΩΡΕΑΝ, ΜΟΝΟ για παραγγελίες άνω των 50€ και αποστολές που αφορούν ΜΟΝΟ την Αθήνα, τον Πειραιά και τα προάστειά τους

 

3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Επιλέγοντας πληρωμή μέσω κάρτας θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της Πειραιώς (online ασφαλές σύστημα συναλλαγών) όπου μπορείτε να πληρώσετε με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Η διαδικασία πληρωμής μέσω κάρτας είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στους servers της εταιρείας μας. 

 

4. Για ειδικές παραγγελίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας τηλεφωνικώς στο 213 0047764, μέσω e-mail στο qualityfruitwines@gmail.com η μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας μας www.qualitywines.gr